Lavrentiev Nikita

Position: 
engineer-scientist
Phone: 
+7(916)369-84-71
Email: 
nikitapisma [at] mail.ru
Department: 
Glaciology Department

Research interests

GIS technologies and their application in geomorphology and paleogeography, Development of the environment in the late Pleistocene, early humans

Selected Publications

Lavrentiev N.V., S.B Kuklev. 2012. Dynamics of changes in the Anapa coastline over the last 70 years from remote sensing data // Zhurnal “Zemlya iz kosmosa – naiboleye effektivnyye resheniya”, №13, vesna g. Pp. 38-41

Lavrentiev N.V., Chepalyga A.L., Tsybriy V.V., Shilova G.N. 2012.  Paleoecological situation late Paleolithic Valley West Manych // European Researcher, Vol.(28), № 9-1. Pp.1385-1398

Lavrentieev N.V., Chepalyga A.L. 2011. Sal`skiy porog stoka khvalynskogo basseyna Kaspiya. V kn. Problemy paleogeografii i stratigrafii pleystotsena. Vyp. 3: Sbornik nauchnykh statey / Pod red. N.S. Bolikhovskoy, S.S. Faustova. – M.: Geograficheskiy fakulʹtet MGU. Pp. 191-198.

Dolukhanov P.M., Chepalyga A.L., Lavrentiev N.V. 2010 . The Khvalynian trangressions and early human settlent in the Caspianbasin // Quaternary International Vol. 225. Pp. 152-159

Lavrentiev N.V., Chepalyga A.L. 2009. Morphometry of the Caspian Sea in the late Pleistocene // Fundamental`nyye problemy kvartera: itogi izucheniya i osnovnyye napravleniya dalʹneyshikh issledovaniy: Materialy VI Vserossiyskogo soveshchaniya po izucheniyu chetvertichnogo perioda, g. Novosibirsk, 19-23 oktyabrya, - Novosibirsk: Izdatel`stvo SO RAN Pp.124-129.

Lavrentiev N.V., Chepalyga A.L. 2008. Experience of using GIS for reconstruction coastlines Hvalynski basin (for example the Caspian lowlands) // Geomorfologiya №2, Pp. 66-73